Beperking aansprakelijkheid
Ook wanneer mr.ing. Nico M. Keijser door de rechter is benoemd in een Civiele procedure zijn de Algemene Voorwaarden van Keijser Consultancy van toepassing.

De bovenstaande beperking wordt gemaakt op basis van het artikel
“Transparantie tussen rechter, partijen en deskundige.
Aansprakelijkheidsbeperking van door de civiele rechter benoemde deskundigen.” van mr.drs. G. de Groot.