Mr. Ing. Nico M. Keijser verricht werkzaamheden als gerechtelijk deskundige. Op grond van zijn vakmatige deskundigheid kan zijn hulp worden ingeroepen door de rechter om zijn licht over een zaak of een aspect daarvan te laten schijnen. De combinatie van zijn vakkundigheid op het gebied van ICT en bedrijfsvoering en zijn juridische kennis, gecombineerd met de opleiding tot Gerechtelijk Deskundige, garanderen bovendien een optimale communicatie met de rechter en eventuele andere juridische instanties.

Wanneer een rechter in een zaak een deskundigenrapport gelast is het zijn bedoeling dat de rapportage van de deskundige hem houvast geeft bij de beslechting van het geschil waarover hij moet oordelen. Keijser is als specialist op zijn vakgebied deskundig en heeft daarnaast ook begrip van de juridische context van een zaak, waardoor hij de vragen van de rechter adequaat kan beantwoorden. Bij Keijser Consultancy vindt u een betrouwbare en competente deskundige.

Het Deskundigenbericht is logisch en consistent, is goed gemotiveerd, is gebaseerd op alle relevante informatie, is verkregen uit een goed uitgevoerd onderzoek, gaat uit van de juiste theoretische kennis en correcte uitgangspunten, doet recht aan opmerkingen en verzoeken van partijen, beantwoord exact de gestelde vragen en voldoet aan de geldende normen.

Keijser is medeauteur van “Deskundig in de rechtspraktijk. Handboek voor gerechtelijke deskundigen in Nederland.” Lees meer >> 

Mr.ing. Nico M. Keijser is ingeschreven bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen LRGD.

Lid van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI.