Het is goed om aan een overeenkomst hoge eisen te stellen. Of het nu gaat om een overeenkomst met een freelancer in verband met de overdracht van auteursrechten, een ingewikkelde opdracht voor maatwerkprogrammatuur of de levering van computers, wanneer de afspraken niet goed op papier staan kan dat tot problemen leiden.

Door een heldere (concept) overeenkomst op te stellen, weten partijen welke afspraken gemaakt zijn, welke verplichtingen men heeft en op welke rechten men zich beroepen kan. Ook kunnen onduidelijkheden naar voren komen die tijdens een onderhandelingsfase vaak nog bestaan. Met wat extra aandacht aan het opstellen van de overeenkomst kunnen vooraf stappen worden ondernomen om de kans op problemen achteraf te verminderen.

Het opstellen van een goede overeenkomst is een proces waarbij wij u graag van dienst zijn. Wij kunnen overeenkomsten voor u opstellen of met u meedenken over door anderen opgestelde documenten waaraan u zich wilt verbinden.

U kunt Keijser Consultancy inschakelen voor:

  • Het sluiten van contracten (specificeren, selecteren en contracteren).
  • Registratie van de contracten (contractbeheer).
  • Het managen van de uitputting en mutatie bij wijzigingen van contracten (contract-management).
  • Het bewaken van data in het contract (verlengen en beëindigen).