Eerder schreef ik samen met Sascha Dalen Gilhuijs een artikel over gerechtelijke deskundigen die onder druk worden gezet bij de uitvoering van hun onderzoek, het herkennen van intimiderend gedrag en mogelijke de-escalatiemethodes. In dat artikel beschreven wij aan de hand van eigen ervaringen en die van collega-deskundigen, een reeks situaties die voor het werk van gerechtelijke deskundigen onacceptabel zijn. In het artikel gaven wij al aan dat wij ons op een vervolg op het artikel zouden beraden. De eerste stappen zijn inmiddels gezet in de vorm van een presentatie over dit onderwerp bij de jaarvergadering van het European Expertise & Experts Institute (EEEI) en een enquête onder deskundigen in Nederland en België.

Lees het hele artikel >>>