Vernieuwingen op ICT gebied zorgen soms voor onoverzichtelijke situaties. Nieuwe onderdelen blijken niet aan te sluiten bij bestaande systemen, aanbieders lijken beloften niet na te komen, of zelfs in gebreke te blijven, en ook de communicatie tussen leverancier en gebruiker verloopt vaak moeizaam.

Keijser Consultancy kan behulpzaam zijn wanneer u zich in een dergelijke situatie bevindt. Wij hebben ruime technische kennis om met de specialisten op dit gebied te communiceren, maar wij oriënteren ons eerst op uw wensen, uw mogelijkheden en op de huidige situatie. Waardoor is het probleem ontstaan en hoe kan het probleem verholpen worden? Daarbij richten wij ons op praktische oplossingen die haalbaar zijn.
Na ons onderzoek kunnen wij u adviseren over de (juridische) stappen die u zou kunnen nemen om tot een oplossing te komen.
Daarbij kunt u kiezen voor verschillende vormen van Alternatieve Geschillenbeslechting. (ADR: alternative Dispute Resolution of Anders dan Rechter)

Bindend Advies
Keijser treedt regelmatig op als Bindend Adviseur, zowel via de SGOA als direct door partijen benoemd. In alle gevallen wordt gehandeld volgens het Reglement voor de Bindend Adviesprocedure van de SGOA.

Mediation
Geschillen kunnen zijn ontstaan doordat partijen elkaars taal niet spreken. Wat voor een technicus klare taal is, kan door de bedrijfsmatig georiënteerde ontvanger van dat bericht heel anders worden begrepen. Na verloop van tijd kan een implementatie daardoor vast lopen of raken partijen in geschil over de voortgang of uitvoering. Mediation kan uitkomst bieden. Keijser Consultancy biedt zelf geen mediation diensten, maar heeft wel contacten met mediators.

Materie deskundige
Keijser treedt op als materie deskundige binnen een mediation. Door de “tweetaligheid” – technisch en juridisch – kan in veel gevallen worden bijgedragen aan een beter begrip tussen partijen. Een beter begrip leidt tot betere resultaten.