Artikelen

Eerder schreef ik samen met Sascha Dalen Gilhuijs een artikel over gerechtelijke deskundigen die onder druk worden gezet bij de uitvoering van hun onderzoek, het herkennen van intimiderend gedrag en mogelijke de-escalatiemethodes. In dat artikel beschreven wij aan de hand van eigen ervaringen en die van collega-deskundigen, een reeks situaties die voor het werk van gerechtelijke …

Lees Meer Gerechtelijke deskundigen onder druk gezet: een signalerend onderzoek

Wat te doen als de grenzen van professionele communicatie worden overschreden?Door Sascha Dalen Gilhuijs en Nico Keijser. Gerechtelijke deskundigen hebben bij de uitvoering van hun werkzaamheden te maken met verschillendeprocespartijen: met de benoemende rechter, raadsheer, rechter-commissaris of bestuursrechter, met de griffie, de advocaten en met partijen zelf. Eventueel zijn collega-deskundigen betrokken, in de hoedanigheid van …

Lees Meer Gerechtelijke deskundigen onder druk gezet

Handboek voor gerechtelijke deskundigen in Nederland Bij de uitvoering van deskundigenonderzoek komt het voor dat niet alle bij zo’n onderzoek betrokken personen bekend zijn met regels en werkwijze rondom het deskundigenonderzoek. Voor deskundigen levert dat vaak lastige situaties op die de voortgang van het onderzoek niet ten goede komen. Denk daarbij aan juridische discussies met advocaten, …

Lees Meer BOEK: Deskundig in de rechtspraktijk (2e druk)

Privacy in daagse dingen: Felicitaties van de Burgemeester, de Commissaris van de Koning en van de Koning en de Koningin. Enkele dagen geleden was ik aanwezig op de feestelijkheden van een diamanten bruiloft: het paar is 60 jaar getrouwd. Een feestdag voor het paar! De feestelijke dag ging vergezeld van verschillende felicitaties en attenties. Op …

Lees Meer Privacy in daagse dingen: Felicitaties van de Burgemeester, de Commissaris ……

Deze week ontving ik drie documenten van de belastingdienst over mijn auto: een herhaald verzoek of ik de wegenbelasting per doorlopende machtiging wil betalen, de rekening voor de motorrijtuigenbelasting en (alhoewel ik dat liever niet tot daagse dingen zou willen rekenen) een bekeuring. Op alle drie deze documenten staat mijn Burgerservicenummer vermeld. Op het verzoek …

Lees Meer Privacy in daagse dingen: Uw Burgerservicenummer en uw auto

Menig organisatie vraagt voordat een overeenkomst tot dienstverlening of anderszins tot stand kan komen, in het kader van identificatie van de aanmelder, om allerhande persoonsgegevens. Een van de gegevens die daarbij wordt gevraagd is de geboortedatum. Die geboortedatum wordt dan ingevuld op een normale wijze: een dag, de maand en het jaar waarin men werd …

Lees Meer Privacy in daagse dingen: uw geboortedatum en felicitaties met uw verjaardag

Onlangs was ik voor zaken enkele dagen in Venetië, en wilde, om daar niet de hele dag mee te hoeven lopen, mijn koffer voor een dag in het bagagedepot stallen. Het centraal station Santa Lucia is, waarschijnlijk mede door het grote aantal dagtoeristen, uitgerust met een behoorlijk bemeten kofferdepot. (Voor de reizigers onder u: perron …

Lees Meer Privacy in daagse dingen: Station Santa Lucia (Venetië)

In de uitgave van het Land & Tuinbouwbulletin 2015/44 schreef ik “Benoemd door de rechter: de deskundige in de rechtspraktijk” Sinds circa 15 jaar hebben zowel de politiek als de juridische wereld meer en meer aandacht voor deskundigen in de rechtspraktijk. Niet alleen de niet-deskundige deskundige, maar ook de onbekendheid van rechters met de beoordeling …

Lees Meer Artikel: LTB 2015/44