Deze week ontving ik drie documenten van de belastingdienst over mijn auto: een herhaald verzoek of ik de wegenbelasting per doorlopende machtiging wil betalen, de rekening voor de motorrijtuigenbelasting en (alhoewel ik dat liever niet tot daagse dingen zou willen rekenen) een bekeuring.

Op alle drie deze documenten staat mijn Burgerservicenummer vermeld.
Op het verzoek inzake de doorlopende machtiging staat het kopje “Kenmerk” met daaronder mijn Burgerservicenummer aangevuld met een lettercode.
De rekening voor de motorrijtuigenbelasting is feitelijk een Aanslag van de Belastingdienst, waarop het Aanslagnummer, in dit geval genoemd “nummer van deze rekening” bestaat uit mijn Burgerservicenummer aangevuld met een codering. Het betalingskenmerk op de aangehechte Acceptgiro bestaat wederom uit mijn Burgerservicenummer, ook nu weer aangevuld met een codering.
Op de bekeuring staat zelfs expliciet het kopje “uw Burgerservicenummer” waaronder het vervolgens wordt afgedrukt.

Als de Belastingdienst de aanslag op een rekening wil laten lijken, kan zij er net zo goed een op andere wijze tot stand gekomen nummer van maken, dat ook in het kenmerk wordt gebruikt. Bij betaling via de bank, die ook weet dat ik een zelfstandige ben, verwerkt men dus bij elke betaling aan de Belastingdienst mijn BSN. Met het oog op Payment Service Directive 2 (PSD2) geen wenselijke situatie.

Voor het versturen van een bekeuring aan mijn adres controleert het CJIB bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer het geflitste kenteken en vindt daar mij als eigenaar. Voor zover het CJIB überhaupt mijn Burgerservicenummer nodig heeft om vast te stellen dat de betreffende geflitste automobiel de mijne is, is het afdrukken van dat BSN op de bekeuring zeker onnodig.

De Belastingdienst en CJIB sturen mij dus in één week drie documenten waarin mijn volledige naam en adres en mijn BSN in één document zijn opgenomen. Enveloppen van de Belastingdienst en die van het Centraal Justitieel Incassobureau zijn voor iedereen herkenbaar. Het hengelen naar deze enveloppen uit een brievenbus levert zo waardevolle informatie op voor kwaadwillenden.

De Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt (eindelijk) het gebruik van de Burgerservicenummer van zelfstandigen door de Belastingdienst. Dat gebruik leidt ook tot de nare bijkomstigheid dat de registratie van mijn auto, die in zakelijke eigendom is, bij de belastingdienst op mijn eigen naam staat geregistreerd en voor de wegenbelasting (en andere belastingen ook) dus mijn BSN wordt gebruikt. Teruggave van BTW op mijn privé bankrekening is het gevolg.

De overheid instrueert mij om voorzichtig om te gaan met mijn Burgerservicenummer. Ik wil de belastingdienst dan ook vragen om de inhoud van deze documenten met onmiddellijke ingang te wijzigen en dit onnodige gebruik van mijn BSN te staken. De recent gewijzigde vormgeving van de bekeuring, waarop het BSN nog altijd staat, is een gemiste kans.

Terzijde suggereer ik dat de Belastingdienst eens nagaat hoe lang ik de uitnodigingen voor het invullen van de incasso van de wegenbelasting al weggooi. Dat verzoek hoeft dus in ieder geval niet meer 2 keer per jaar te worden opgestuurd. Dat scheelt al in het onnodig gebruik van mijn BSN.