Handboek voor gerechtelijke deskundigen in Nederland

Bij de uitvoering van deskundigenonderzoek komt het voor dat niet alle bij zo’n onderzoek betrokken personen bekend zijn met regels en werkwijze rondom het deskundigenonderzoek. Voor deskundigen levert dat vaak lastige situaties op die de voortgang van het onderzoek niet ten goede komen. Denk daarbij aan juridische discussies met advocaten, die het gevaar in zich hebben dat het deskundigenbericht onbruikbaar wordt; praktische discussie met partijen (of advocaten) die het gevaar van vertraging of verstoring van het onderzoek veroorzaken; inhoudelijke discussie over de reikwijdte van het onderzoek of de vraagstelling die het gevaar in zich hebben dat de deskundige feitelijk aan een fishing-expeditie meewerkt; onnodige communicatie met de contactpersoon bij de rechtbank die tot vertraging kan leiden; advocaten die het deskundigenonderzoek gebruiken om door te procederen en de deskundige dus onterecht juridisch belasten met het gevaar dat er een onbruikbaar deskundigenbericht ontstaat, of erger, helemaal geen deskundigenbericht wordt uitgebracht.

Kortom, allemaal redenen die het moeilijker maken om efficiënt een goed deskundigenbericht op te stellen waarin, na gedegen en betrouwbaar onderzoek door de deskundige, bruikbare antwoorden gegeven worden op de vragen die door de rechter in de procesgang gesteld zijn.

Met dit boek geven wij een inkijk in de denkwereld van deskundigen die door de rechter worden benoemd en leveren wij een bijdrage aan kennis over het deskundigenonderzoek voor alle betrokkenen: deskundigen, partijen, advocaten en de rechterlijke macht.

Met bijdragen van Sascha Dalen Gilhuijs (De deskundige in het bestuursrecht), Jacques Sluysmans en Sam Schuite (De deskundige in het onteigeningsrecht) en Marieke Vlugter (De neuropsycholoog als deskundige).

Deskundig in de rechtspraktijk
Handboek voor gerechtelijke deskundigen
in Nederland, tweede druk
ISBN 9789462512917
Bestellen bij Uitgeverij Paris