Professioneel & werk:
2017 – FG-lid van het Nederlands Genootschap Functionarissen Gegevenbescherming (NGFG)
2010 – Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).
2007 – Als gerechtelijk deskundige geregistreerd bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. (nr. D0005)
2007 – Lid van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI).
2006 – Als ICT-Deskundige verbonden aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA).
2005 – 2007 – Aspirant-lid van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI).
2003 – Start Keijser Consultancy. Keijser Consultancy verzorgt juridisch advies vanuit bedrijfstechnische en -economische achtergrond, gespecialiseerd in ICT.
1999 – Start Idee Management. Idee Management verzorgt advisering en projectbegeleiding met name op het gebied van ICT-gerelateerde of infrastructurele projecten.
1996 – 1998 – Als stafmedewerker-systeembeheerder werkzaam bij de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). De AWT is het strategisch adviescollege van de Ministeries van OCenW en EZ.
1989 – 1996 – Werkzaam bij HPC Hard- & Software Services BV te Den Haag. Office Manager en verantwoordelijk voor verkoop.

Bestuursfuncties:
2015 – Voorzitter van het Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI).
2013 – Bestuurslid van het Europees Expert & Expertise Instituut EEEI.
2010 – Secretaris van het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD).
2007 – Secretaris van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI).

Nevenfuncties:
2023 – Voorzitter van de Commissie Toezicht Gebruik Gegevens van de Coöperatie Koninklijke CRV u.a.
2022 – Voorzitter van de Externe Toetsingscommissie STAB
2019 – Lid van de redactie van tijdschrift Expertise & Recht (E&R), Uitgeverij Paris
2018 – 2023 Lid van de Commissie Toezicht Gebruik Gegevens van de Coöperatie Koninklijke CRV u.a.
2016 – Gastdocent Vrije Universiteit Amsterdam
2013 – Gastdocent Juridisch PAO Leiden

Opleiding:
2017 – Certified Data Protection Officer, CDPO, IIR – Institute for International Research
2005 – 2006 – Specialisatieopleiding tot gerechtelijk deskundige, Juridisch Postacademisch onderwijs Rijksuniversiteit Leiden.
1994 – 2003 – Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Afstudeerrichting: Internationaal Recht/Handelsrecht.
1997 – Studiereis Silicon Valley. Met de Silicon Valley Foundation zijn een 30-tal stakeholders in de ICT-branche in Silicon Valley bezocht.
1985 – 1989 – HTS Dordrecht, Afdeling Economische Bedrijfstechniek.

Publicaties: