Keijser Consultancy is een adviesbureau, werkend op het raakvlak tussen recht, management en ICT. Wij kunnen uw zaak of (mogelijk) geschil onderzoeken en voorbereiden voor of met uw advocaat. Uw advocaat kan een beroep op ons doen als deskundige op het gebied van automatisering en infrastructurele projecten. Uw voordeel daarbij is dat wij, door onze jarenlange technische ervaring en onze juridische achtergrond de taal van beide partijen spreken. We weten hoe we uw probleem moeten analyseren en kunnen dit plaatsen in een juridisch kader.

Mocht u overwegen een gerechtelijke procedure te starten dan kan het aanbeveling verdienen de situatie vooraf door ons als partij-deskundige te laten onderzoeken. Hiermee zijn de kansen in een procedure in te schatten en kan vooraf een strategie bepaald worden. Met een heldere rapportage weet u waar u staat. Keijser Consultancy is u daarbij graag van dienst.