Inmiddels voldoen de meeste ondernemingen aan de eisen van de AVG. De privacyverklaring is opgesteld waarin de rechten van cliënten en/of andere betrokkenen zijn vastgelegd. Zo ook binnen uw bedrijf. U zult adequate technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om uw verwerkingen veilig te kunnen laten verlopen. U werkt met vaste procedures en protocollen.

De rechten die cliënten en betrokkenen hebben en hoe zij die rechten kunnen uitoefenen zijn veelal ook vastgelegd in de opgestelde reglementen. Maar wat is de procedure wanneer betrokkenen gebruik maken van deze rechten en een verzoek doen of een klacht indienen? Want ondank dat de basis goed is ingericht, kunt u op een dag geconfronteerd worden met een beveiligingsincident dat mogelijk kwalificeert als een datalek.

Helaas is het onze ervaring dat door een slechte afwikkeling van een klacht de zaak onnodig escaleert. Terwijl een correcte afhandeling helderheid brengt, de betrokkene zich gehoord voelt en uw medewerkers verbeterpunten ontdekken. Al met al reden genoeg om voor een onafhankelijke externe professional te kiezen.

Keijser Consultancy kan onafhankelijke en professionele ondersteuning bieden bij de afwikkeling van klachten. Wij adviseren en ondersteunen bij een eventueel onderzoek, doorlopen de noodzakelijke opvolging daarvan en beoordelen of een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens wenselijk dan wel noodzakelijk is. Maar voor alles willen wij als privacydeskundige klein houden wat klein is, maar wel aanpakken wat niet wenselijk is door de juiste weg te bewandelen.

Deze dienst kan ook worden afgenomen voor alléén ondersteuning bij Privacyklachten of alléén ondersteuning bij Incidenten.