Wat te doen als de grenzen van professionele communicatie worden overschreden?
Door Sascha Dalen Gilhuijs en Nico Keijser.

Gerechtelijke deskundigen hebben bij de uitvoering van hun werkzaamheden te maken met verschillende
procespartijen: met de benoemende rechter, raadsheer, rechter-commissaris of bestuursrechter, met de griffie, de advocaten en met partijen zelf. Eventueel zijn collega-deskundigen betrokken, in de hoedanigheid van partijdeskundigen of als in dezelfde zaak benoemde deskundige, in het kader van noodzakelijk multidisciplinair onderzoek.

Dit artikel gaat over ongemakkelijk tot soms ronduit bedreigend contact tussen gerechtelijke deskundigen en partijen en hun advocaten. Het geeft een overzicht van enkele ervaringen die wij verzameld hebben. De aard daarvan heeft ons ertoe gebracht om dit als een probleem te definiëren. Wij geven enkele suggesties voor oplossingen of handelingsperspectief. Wij nodigen ook uit om voorvallen uit uw praktijk bij ons te melden. Afhankelijk van het aantal, de aard en inhoud van de reacties beraden wij ons op een vervolg op dit artikel.

Gepubliceerd in Expertise en Recht 2022-3, Uitgeverij Paris.

Hele artikel lezen >>

  1. Mr. A.T. Dalen Gilhuijs is directeur van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB). STAB adviseert de rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak over de technische aspecten in geschillen in de sfeer van het omgevingsrecht. Zij is lid van de Steering Committee en Executive Committee van het Europese Expertise & Expert Instituut EEEI (Parijs).
  2. Mr. ing. N.M. Keijser CDPO is LRGD geregistreerd gerechtelijk deskundige, hij is secretaris van het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen LRGD en vice-president van het Europese Expertise & Expert Instituut EEEI (Parijs). Hij is tevens redacteur van het tijdschrift Expertise en Recht.