Juridisch

Eerder schreef ik samen met Sascha Dalen Gilhuijs een artikel over gerechtelijke deskundigen die onder druk worden gezet bij de uitvoering van hun onderzoek, het herkennen van intimiderend gedrag en mogelijke de-escalatiemethodes. In dat artikel beschreven wij aan de hand van eigen ervaringen en die van collega-deskundigen, een reeks situaties die voor het werk van gerechtelijke …

Lees Meer Gerechtelijke deskundigen onder druk gezet: een signalerend onderzoek

Wat te doen als de grenzen van professionele communicatie worden overschreden?Door Sascha Dalen Gilhuijs en Nico Keijser. Gerechtelijke deskundigen hebben bij de uitvoering van hun werkzaamheden te maken met verschillendeprocespartijen: met de benoemende rechter, raadsheer, rechter-commissaris of bestuursrechter, met de griffie, de advocaten en met partijen zelf. Eventueel zijn collega-deskundigen betrokken, in de hoedanigheid van …

Lees Meer Gerechtelijke deskundigen onder druk gezet

Handboek voor gerechtelijke deskundigen in Nederland Bij de uitvoering van deskundigenonderzoek komt het voor dat niet alle bij zo’n onderzoek betrokken personen bekend zijn met regels en werkwijze rondom het deskundigenonderzoek. Voor deskundigen levert dat vaak lastige situaties op die de voortgang van het onderzoek niet ten goede komen. Denk daarbij aan juridische discussies met advocaten, …

Lees Meer BOEK: Deskundig in de rechtspraktijk (2e druk)

In de uitgave van het Land & Tuinbouwbulletin 2015/44 schreef ik “Benoemd door de rechter: de deskundige in de rechtspraktijk” Sinds circa 15 jaar hebben zowel de politiek als de juridische wereld meer en meer aandacht voor deskundigen in de rechtspraktijk. Niet alleen de niet-deskundige deskundige, maar ook de onbekendheid van rechters met de beoordeling …

Lees Meer Artikel: LTB 2015/44

 Nico Keijser en Hans Mulder* Om een uitspraak te doen in een geschil waarin technische aspecten een beslissende rol spelen kan de rechter één of meer deskundigen benoemen. Die deskundigen leveren dan de (vak)technische antwoorden op de vragen van de rechter. Zo wordt bewerkstelligd dat de ontbrekende technische kennis van de rechter wordt aangevuld, die …

Lees Meer Artikel Lessen uit het Register van Gerechtelijke Deskundigen LRGD

Gerechtelijke deskundigen worden door de rechter in procedures ingeschakeld om bij te dragen aan de kwaliteit van rechterlijke uitspraken. Een deskundige kan immers een antwoord geven op relevante vragen die specialistische kennis en ervaring vereisen op een bepaald gebied dat de rechter niet eigen is. Een deel van het feitenonderzoek wordt aldus uitbesteed aan een …

Lees Meer Kwaliteitsborging

Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI is de uitgave Informatisering in Perspectief verschenen. In deze uitgave hebben een tiental NVBI-leden een bijdrage geschreven die zijn gewijd aan de problemen die rijzen bij het opzetten en beheren van ICT-projecten en aan de mogelijkheden om die problemen op een …

Lees Meer Informatisering in Perspectief