In de uitgave van het Land & Tuinbouwbulletin 2015/44 schreef ik “Benoemd door de rechter: de deskundige in de rechtspraktijk”

Sinds circa 15 jaar hebben zowel de politiek als de juridische wereld meer en meer aandacht voor deskundigen in de rechtspraktijk. Niet alleen de niet-deskundige deskundige, maar ook de onbekendheid van rechters met de beoordeling van de deskundigheid van de deskundige, vooral in de strafrechtelijke praktijk, gaf aanleiding tot discussie. Dit heeft geleid tot de Wet  Deskundige in Strafzaken en een strafrechtelijk georiënteerd register. In het civiele recht heeft dit geresulteerd in de publicatie van de Leidraad Deskundigen in civiele zaken,  het Model Deskundigenbericht en tot private initiatieven als de instelling van verschillende opleidingen en de inrichting van een register. Voor zowel straf- als civiel recht is ook een gedragscode in gebruik.
Dit artikel bespreekt enkele aspecten van de deskundige in de civiele rechtspraktijk.

Lees het hele artikel.