Voorafgaand aan of tijdens een geschil kan het voorkomen dat er behoefte is aan een technisch onderzoek door een specialist, een inventarisatie of een beoordeling van de tekortkomingen.
Wij verzorgen dergelijke onderzoeken op het gebied van ICT, resulterend in een partij deskundigenbericht of, indien mogelijk, een gezamenlijk deskundigenbericht in opdracht van partijen. Van het onderzoek dat Keijser Consultancy voor u kan verrichten ontvangt u een heldere rapportage.
Keijser wordt ook met regelmaat door de rechter benoemd als gerechtelijke deskundige, waarna een deskundigenonderzoek volgt.