Wanneer uw cliënt u raadpleegt met betrekking tot een dreigend geschil op het gebied van ICT dan kunt u uiteraard de juridische positie daarvan overzien. Het is voor u wellicht lastiger om de technische kant van de voorgestelde casus te overzien. “Is de vermeende wanprestatie met technische bewijzen te ondersteunen of kan juist het tegendeel worden aangetoond?” of “In hoeverre is sprake van een nalaten van de leverancier dan wel van de opdrachtgever?” of “Is de niet voldoende presterende hardware te wijten aan oorzaken buiten de schuld van de leverancier daarvan?”

Om de haalbaarheid van een vordering te kunnen beoordelen is een goede weergave van de technische situatie wenselijk. Een op de juiste wijze uitgevoerd technisch (voor)onderzoek kan de positie van uw cliënt ondersteunen. Bij een juridische procedure kan een Partij Deskundigenbericht gebruikt worden om de positie van uw cliënt te verhelderen. Daarnaast zou een Gezamenlijk Deskundigenbericht in opdracht van beide partijen kunnen bijdragen aan een snelle praktische oplossing van het geschil.

LRGDSympNKKeijser Consultancy verzorgt onderzoeken en rapportages op het gebied van automatisering en infrastructurele projecten.

Nico Keijser is lid van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI. Tevens is Keijser als gerechtelijk deskundige geregistreerd bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen LRGD.

Door de “tweetaligheid” – technisch en juridisch – kan in veel gevallen worden bijgedragen aan een beter begrip, zowel bij uw cliënt als bij uzelf. En een beter begrip leidt tot betere resultaten