Voldoet uw organisatie al aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt?

Keijser Consultancy kan de door u opgestelde of al gesloten diensten- en verwerkingsovereenkomsten toetsen en u adviseren over gewenste of noodzakelijke aanpassingen. Ook kunnen wij deze documenten voor u opstellen wanneer ze nog niet bestaan.
Daarnaast adviseren wij over bedrijfsprocessen en de daarbij gebruikte programmatuur om te bewerkstelligen dat u aan de (nieuwe) privacyregels voldoet. Het proces van bewustwording bij uw medewerkers kan daarvan een onderdeel uitmaken. Of daarvoor een volledige Privacy Impact Assessment nodig zal zijn, is afhankelijk van de omstandigheden.

Keijser Consultancy kan het verplichte Verwerkingenregister voor u opstellen of u daarbij adviseren. Ook maken wij uw incidentenregister en meldformulier voor incidenten en (mogelijke) datalekken.

Keijser kan voor u optreden als onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Keijser Consultancy kan desgewenst voor u optreden als Functionaris Gegevensbescherming.
Keijser is Certified Data Protection Officer (CDPO).