Soms is een helder inventarisatierapport nog niet voldoende. Vooral in veranderingsprocessen en bij conflictsituaties is meer nodig: een beoordeling van alle aspecten die in een inventarisatie naar voren komen, ofwel een onafhankelijke en betrouwbare analyse van de situatie.

Een analyse door Keijser Consultancy gaat verder dan het louter vaststellen van feiten. Het gaat ons om een juiste beoordeling van bijvoorbeeld de technische staat van een situatie. Ook het vaststellen van tekortkomingen of mankementen of het omschrijven van rechten en plichten van meespelende partijen zien wij als onderdeel van een dergelijke analyse waaruit een onafhankelijk rapport volgt.

Het controlerende aspect van een dergelijk rapportage kan bij een overdracht of bij een beëindiging van een overeenkomst veel problemen voorkomen.