Gerechtelijke deskundigen worden door de rechter in procedures ingeschakeld om bij te dragen aan de kwaliteit van rechterlijke uitspraken. Een deskundige kan immers een antwoord geven op relevante vragen die specialistische kennis en ervaring vereisen op een bepaald gebied dat de rechter niet eigen is. Een deel van het feitenonderzoek wordt aldus uitbesteed aan een derde. Die uitbesteding kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van het rechterlijk oordeel. Dit artikel gaat in op de vraag op welke wijze de kwaliteit bij het inschakelen van een gerechtelijke deskundige geborgd kan worden.

Lees het hele artikel: Kwaliteitsborging van deskundigenberichten in het civiel recht

Dit artikel is geschreven door LRGD deskundigen Flip van Spaendonck en Nico Keijser. Dit artikel is geplaatst in Trema, Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht van februari 2014.