Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI is de uitgave Informatisering in Perspectief verschenen.

In deze uitgave hebben een tiental NVBI-leden een bijdrage geschreven die zijn gewijd aan de problemen die rijzen bij het opzetten en beheren van ICT-projecten en aan de mogelijkheden om die problemen op een verantwoorde wijze op te lossen.

Het boek bestaat uit 3 delen:
1 Voorkomen is beter dan genezen
2 Begeleiding en beheersing van de informatisering
3 En als het toch misgaat

N.M. Keijser schreef daarvoor hoofdstuk 8 in het derde deel met als titel Deskundigen en deskundigenberichten.

Informatisering in Perspectief
Visies op planning, uitvoering en juridische begeleiding van ICT
dr. K.G. van der Poel
F.J.M. Ruiterman
J. Honkoop
(redactie)
ISBN: 978-90-812-9681-6