Artikelen

Gerechtelijke deskundigen worden door de rechter in procedures ingeschakeld om bij te dragen aan de kwaliteit van rechterlijke uitspraken. Een deskundige kan immers een antwoord geven op relevante vragen die specialistische kennis en ervaring vereisen op een bepaald gebied dat de rechter niet eigen is. Een deel van het feitenonderzoek wordt aldus uitbesteed aan een …

Lees Meer Kwaliteitsborging

Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI is de uitgave Informatisering in Perspectief verschenen. In deze uitgave hebben een tiental NVBI-leden een bijdrage geschreven die zijn gewijd aan de problemen die rijzen bij het opzetten en beheren van ICT-projecten en aan de mogelijkheden om die problemen op een …

Lees Meer Informatisering in Perspectief